KARMISCH ONDERZOEK

Karmische Heling

EEN  KARMA HELING GEEFT : EEN GOEDE ONDERSTEUNING, ZOWEL ENERGETISCH ALS MENTAAL EN DIT GEEFT ZIJN  WEERSCHIJN IN DE FYSIEKE MANIFESTATIE.

Het helpt niet enkel energieën in het NU in evenwicht te brengen, maar ondersteund ook vanuit DEBLOKKERING  op oude KARMISCHE  BALLAST  en de doorwerking op het energetisch veld geeft een reflexie in de fysiek, in het GEHEEL van de fysiek, wat de ondersteuning daar bevordert.    

 

KARMA IS GEEN STRAF , het is een verlangen van het Zelf om balans te vinden in het multi-dimensionale aspect van de Ziel bron: AE Metatron.

 

KARMA   IS   EEN  ZIELEOPDRACHT ! ! ! !

 

Als men in het leven een liefdesrelatie heeft en men kan in die relatie een Zieleopdracht vervullen, dan heeft men een enorme stap gezet naar de realisatie van

Goddelijke Liefde, want gevoel van Liefde dat men heeft voor elkaar, hoe eenvoudig dit misschien ook mogen zijn, is namelijk een deel van de Goddelijke Liefde

Enkel  behandelingen

JE MAAKT EEN EIND AAN EEN PERIODE VAN AFSCHEIDING DOOR TRAUMA'S UIT HET VERLEDEN TE TRANSFORMEREN EN HEELT ZO DE ZIELSMATRIX

Meestal komen de emotionele problemen waarmee we nu te kampen hebben uit vorige levens, dit zijn Karma's uit één van de vorige levens of uit een vorige generatie, of is er nog een energetische verbinding die of moet verbroken worden of mag gereinigd worden.

Zijn er entiteiten aanwezig bij de persoon ? Entiteiten kunnen gelocaliseerd worden in het lichaam en vervolgens naar het Licht gebracht tijdens de behandeling (healing ).

Ik heb een bepaalde angst of angsten ....... die meestal aanwezig zijn , wat is de oorzaak van deze angst ?

De oorzaak van al deze problemen kunnen opgezocht worden en behandeld, zodanig dat de persoon er véél minder of geen last meer van heeft, de persoon word terug in balans gebracht ( lichaam en geest ).

We mogen onze "energetische rugzak " leegmaken , vele zaken worden nu in dit leven afgewerkt !

Met de Holistische Zorgen is een methode die bestaat uit het HER-HARMONISEREN VAN HET ENERGIESYSTEEM van de persoon in zijn eigen milieu.

De mens of individu heeft coderingen in het lichaam van zijn levenservaringen, dit noemt men het cellulair geheugen, waardoor er mogelijkheden worden gecreëerd MAAR OOK BLOKKADES, SPANNINGEN, en misschien ZIEKTEN kunnen ontstaan. De energetische begeleiding staat ons toe om het menselijk functioneren beter te begrijpen, om de oorzaak van de disharmonie te regelen door het parsiete geheugen de deprogrammeren.

Met de Holistische Zorgen werken we aan de psychische en emotionele problemen. Medicatie alleen kunnen deze immers niet wegwerken. De problemen zijn meestal karmisch. Een medische ondersteuning of een andere therapie is in bepaalde gevallen wel nodig , het is aanvullend

Deze problemen komen ALTIJD voort uit negatieve  emoties waardoor er lichamelijke disfunctionering of ziekten ontstaan, en zo ontstaat een on-evenwicht.

Soms confronteert een situatie of een persoon ons, waardoor ons celgeheugen zich een onafgewerkt probleem uit een vorig leven of een vorige generatie herinnert (karma). Hierdoor ontstaan er emotionele-psychische problemen en komen er angsten naar boven.

Tijdens de zorgen wordt de oorzaak van het probleem( karma ) opgezocht en energetisch behandeld (healing ).
MEESTAL is de oorzaak karmisch. . De oorzaak kan ook generationeel zijn.
Onderliggende en onbewuste angsten worden opgespoord en behandeld deze angsten hebben betrekking op het karmische probleem, DNA-strengen worden gezuiverd en nieuwe aspecten ( delen ) van deze streng geopend . Zo komt er een betere doorstroming van de energieën in het lichaam en word de balans in het lichaam hersteld.

De chakra’s worden geheeld. Scheuren in het etherisch lichaam, veroorzaakt door zware emoties worden opgezocht, behandeld en geheeld. 

Waarom hebben sommige personen vliegangst of waterangst, schrik van de duisternis ? Waarom hebben sommigen een slechte relatie met de partner of met vrienden of familieleden ? Aan wat is één of andere allergie te wijten ? Vanwaar komen de sexuele problemen ? Waarom zijn we bang of voelen we ons niet goed als we op één of andere plaats aankomen of één of andere persoon tegenkomen? Waarom kunnen wij geen liefde ontvangen of hebben wij het moeilijk om aan sommige personen liefde te geven ? Waarom zijn wij bang van de “dood” ? Dit zijn enkele “kleinere “voorbeelden.

Op al deze vragen is een antwoord. Indien aangegeven , worden “entiteiten” die eventueel in het lichaam aanwezig zijn, opgespoord en naar het Licht overgebracht tijdens de behandeling ( heling ).

De oorzaken worden geduldig opgezocht, energetisch verzorgd en afgewerkt zodanig dat de persoon de emotie , het karma kan plaatsen en verwerken, LOSLATEN en het lichamelijk probleem verzacht of oplost.

Het is een pachtige therapie om het karmisch verleden en de trauma's en emoties die zich aanmelden achter je te laten.

 

Nu sinds kort wordt er bij ELKE  persoon een GOUDEN BESCHERMINGSSCHILD  geactiveerd

dit beschermingsschild VOORKOMT   dat er negatieve emoties en andere negatieve energieën je lichaam binnenkomen .

 

Karmische HELING : 80 Euro per sessie .